Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2013

mahla
Reposted fromPannaJaga PannaJaga viaubza ubza
mahla
1904 a175
Reposted fromMadridista Madridista viaubza ubza

April 11 2012

mahla

marcin świetlicki - *** (fragment)

"Te skurcze, kiedy widzę kogoś na ulicy, podobnego do - powiedzmy... albo te skurcze, kiedy. Nie, nie chciałem cię spotkać, nie chcę z tobą mówić."

Reposted frometerycznie eterycznie viazmora zmora
mahla
są takie dni kiedy wszystko co ważne widzisz jasno. Wiesz co zrobić z tymi wszystkimi dotąd kotłującymi się uczuciami, myślami, stanami świadomości. I mimo tej wszechogarniającej jasności nie robisz nic.
Stuporze trwaj.

September 27 2011

mahla
oczekiwanie, oczekiwanie na jego przyjazd. Trzy wdechy. Milion myśli i obrazów.

September 21 2011

mahla

o miłości

o miłości się chyba nie powinno pisać, tylko przeżywać i ciągle mrugać powiekami, żeby się upewnić, że nie zniknęła jeszcze, bo może się okazać, że za kolejnym mrugnięciem nie będzie nic poza rozdzierającym serce zdziwieniem.

February 27 2011

mahla
mahla

Ciesz się bardziej inteligentnym sprzeciwem, niż bierną akceptacją. Odważne i uczciwe głoszenie poglądów jest oznaką szacunku dla osoby, która ich nie akceptuje.

— Bertrand Russell
Reposted fromout-of-choice out-of-choice viakawainka kawainka
3455 1235 500
Reposted fromfission fission viazmora zmora
mahla
a w marcu proszę tylko o ciepłe promienie słońca i o to, by karma wreszcie odwróciła się w dobrą stronę.
Reposted fromzmora zmora

February 25 2011

mahla
  To jest jak pukanie do zaryglowanych drzwi.Trafiasz na kogoś, kto składa się z samych melancholijnych reminiscencji, i już wtedy musisz wiedzieć, że to nie ten pociąg, że to będą same zakręty, próba urabiania Ciebie w jakiś pattern, po prostu zlepianie sobie kogoś z patchworkowych kawałków tych innych, którzy go rozkleili. Ty możesz tylko stać obok lub trzymać za rękę, a na końcu zbierać ochłapy i miewać te swoje szarpnięcia i dygotanie przechodząc obok własnych wspomnień
Reposted bykawainkazmoraikropka

February 03 2011

mahla
najlepsze są te momenty, w których spełnienie czegoś na co się czekało jest tuż-tuż: to podniecenia, ta gorączka, nie masz w co włożyć ręce i umysł i jesteś wielkim czekaniem, wszystkie czynności są wykonywane prawidłowo, ale jednak obok.

January 27 2011

mahla
7981 549c
Reposted fromgocha06 gocha06 viaubza ubza
mahla
9146 3024
Reposted fromretaliate retaliate viaazuulia azuulia
mahla
9351 50d7
Reposted from654675674 654675674 viaazuulia azuulia
mahla
Jest tylko jeden rodziaj pięknych kobiet- to kobiety pogodzone ze sobą(...) Widać po nich, że dają sobie prawo do tego by istnieć i cieszyć się życiem
— W. Eichelberger
Reposted fromorchidium orchidium viaazuulia azuulia
mahla

January 26 2011

mahla
5387 8686
Reposted fromkattrina kattrina viakeep-calm keep-calm

January 23 2011

4137 e5fa 500

theladycheeky:

God I need some good hotel sex.

January 22 2011

mahla
Nocy, które przespaliśmy, jakby nigdy nie było; pozostają nam w pamięci tylko te, w które cierpieliśmy, nie mogliśmy zmrużyć oka.
Reposted fromkeep-calm keep-calm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl